Het gezin

Een gezin of gezinssituatie kan door gebeurtenissen helemaal ontwricht raken.

Ik denk hieraan aan adoptie, confrontatie met andere geloofsovertuigingen, nieuwe partners in relatie met elkaar waarbij men hier soms te maken krijgt met andere gezinssamenstellingen, kinderen die op zoektocht gaan naar biologische ouders na verloop van tijd...

 

Ook ziektes die optreden, verlies van een gewenste zwangerschap en de baby waar zo naar werd uitgekeken, het niet lukken om zwangerschap te bekomen, enz. kunnen heel wat teweeg brengen.

Laat me jullie op jullie pad begeleiden zodat we de afslag samen kunnen nemen zodat we de warmte kunnen samenhouden van jullie gezin.