Jongeren

Jongeren rouwen in de allereerste plaats als jongeren met hun eigen gevoelswereld.

Elk op hun eigen manier. Ook jongeren, adolescenten, tieners,... verliezen iemand waar ze aan gehecht waren. En dit verloopt bij iedere persoon anders.

 

We kunnen denken aan iemand die sterft als klasgenoot, de vriend uit de lokale jeugdbeweging, een familielid die heel dichtbij verweven staat bij hen. Gebeurtenissen uit sociale media die hen confronteert met de dood.

Jongeren kunnen vele klachten vertonen die verweven zijn n.a.v. een overlijden. We kunnen hier denken aan emotionele klachten die zich in eerste instantie zich weinig puur laten (verdriet, huilen, ...) maar uiten zich vaak heel later in een ontspoorde emotie zoals extreme boosheid, ontspoord gedrag, woedebuien, ...

 

Mentale klachten kunnen optreden zoals achteruitgang van de schoolprestaties, concentratieproblemen, ... het onhandelbare kind die vroeger prima functioneerde en presteerde.

 

Daarnaast al dan niet met lichamelijke klachten die optreden zoals hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, gewichtsverlies, ...

 

Zekers bij jongeren is het niet altijd gemakkelijk om hun plaats te vinden . Ze voelen zich niet altijd in een rooskleurige fase tijdens de puberteit en leven vaak ook in een gevoel van eenzaamheid. Ze zetten vraagtekens bij het leven. Daarnaast hebben ze soms heel wat schuldgevoelens. Jongeren hebben wel een volwassen doodsbesef en ze zijn intensief bezig met de zinvragen over lijden, overlijden, het leven en de dood.

 

Ik help ze in de afslag door te luisteren, door open te praten, om te gaan met hun gevoelswereld. Helpen met hun emoties en hun hulpvraag.

 

Een rouwproces kan ook uitgesteld worden door jongeren. Tot er voldoende veiligheid is. Laat me je begeleiden in de afslag en je een gevoel geven dat we je steunen. Samen in de afslag gevoelens beluisteren.